🇷🇴După rezultatele dezastruoase de la testele PISA, elevii români vor învață mai mult la Geografie…

În urma rezultatelor îngrijorătoare la testele PISA, Societatea de Geografie din România cere reintroducerea geografiei, ca disciplină la examenul de Evaluare Națională și ca probă obligatorie la Bacalaureat.Sursa citată susține că ”rezultatele testelor PISA 2018 au dovedit teoretizarea excesivă a conţinuturilor, o centrare a învăţării pe achiziţii şi nu pe dezvoltarea competenţelor integrate, Geografia, în sfera ştiinţelor, având clar scopul şi instrumentele conectării învăţării la aspectele practice – de orientare în spaţiu, timp, de conectare cu realităţile lumii contemporane cu provocări globale sau raportate la arii, regiuni (climatice, politice, sociale, etc.), cărora tinerii vor trebui să le facă faţă în viitor.

„Este foarte importantă poziționarea Geografiei, ca știință, în domeniul de competențe „Matematică și Științe”, deoarece testele din domeniul științelor sunt diferite de testele care vizează istoria, religia și disciplinele socio-umane, discipline care acum, în România, sunt poziționate, împreună, în aria curriculară „Om și Societate”, se mai precizează în luarea de poziție a Societății.

Prin urmare, solicită reintroducerea Geografiei ca disciplină la examenul de evaluare naţională și reintroducerea Geografiei ca disciplină obligatorie la examenul de bacalaureat la toate filierele şi profilurile, dar și desființarea ariilor curriculare.

Potrivit sursei citate, profesorii de Geografie din România asigură opinia publică și factorii de decizie din Ministerul Educației și Cercetării că schimbările solicitate vor conduce la rezultate superioare obținute de România atât la testele naționale (clasele II, IV, VI), cât și la cele internaționale, respectiv PISA.

Luarea de poziție din partea Societății de Geografie din România:

”Testarea PISA, la care România participă încă din septembrie 2000, acoperă trei domenii principale: Matematică, Lectură și Științe. Testarea își propune, printre altele, să evalueze „alfabetizarea științifică”. Dar Geografia, ca știință, în actualul sistem de învățământ românesc, nu este inclusă în domeniul de competențe „Matematică și Științe”, alături de fizică, biologie și chimie, așa cum se întâmplă în țările europene. În România, Geografia este inclusă, în mod inexplicabil, în aria curriculară „Om și societate”.  Este foarte importantă poziționarea Geografiei, ca știință, în domeniul de competențe „Matematică și Științe”, deoarece testele din domeniul științelor sunt diferite de testele care vizează istoria, religia și disciplinele socio-umane, discipline care acum, în România, sunt poziționate, împreună, în aria curriculară „Om și Societate”.

Astfel, testele PISA evaluează, în cazul Geografiei, ca știință – localizarea, orientarea în teren, lucrul cu harta, modificarea stratului de ozon, încălzirea climatică generală, riscurile climatice și demografice actuale, unități de măsură ale timpului, observarea unor elemente ale mediului înconjurător, diversitate culturală etc.  Toate aceste competențe sunt formate de disciplina Geografie, având, astfel, un rol extrem de important în pregătirea elevilor pentru viață, pentru integrarea într-o societate dinamică, în continuă schimbare. Așadar, având în vedere că Geografia integrează informațiile provenite din diferite științe, fiind o disciplină cu precădere inter- și transdisciplinară, Societatea de Geografie din România solicită Ministrului Educației și Cercetării,  pentru îmbunătățirea punctajelor obținute de România la testările/evaluările naționale și cele internaționale – gen PISA –, următoarele:

a) renunțarea la actualele „arii curriculare” neracordate la practica și experiența europeană și internațională în educație și înlocuirea lor cu „domeniile de competențe”, așa cum sunt ele formulate în documentele Uniunii Europene;      

b) includerea Geografiei în domeniul său de studiu, adică în rândul Științelor Vieții și ale Pământului, în domeniul de competențe intitulat „Matematică și Științe”. Ne permitem să atragem atenția că această schimbare nu trebuie să însemne diminuarea orelor de Geografie din planurile-cadru pentru gimnaziu și pentru liceu. 

Dimpotrivă, Geografia, ca disciplină șțiințifică și identitară, va trebui să figureze în noile planuri-cadru cu cel puțin o oră/săptămână la toate filierele, profilele și specializările existente la nivel de liceu și gimnaziu. De asemenea, Geografia ar trebui să fie proba obligatorie (sau la alegere) la examenul de bacalaureat, în funcție de profilul liceului”.

59% dintre elevii români pot înțelege un text de mărime medie și doar 1% au rezultate foarte bune la citire sau la științe. Aproape la fel arată procentele la matematică, dar aici 3% fac performanță, potrivit raportului PISA, care clasează România aproape de Emiratele Arabe, Bulgaria sau Moldova.

În urma acestor rezultate, se apreciază că gradul de analfabetism funcțional este mare: 44% dintre elevi nu înțeleg ce citesc.

România ocupă în clasamentul PISA locul 47 din 79 de țări.

surse: digi24.ro, geo-sgr.ro