🇷🇴🇪🇺Bruxelles: Klaus Iohannis va participa joi și vineri la Reuniunea Consiliului European de iarnă…

Bugetul multianual al Uniunii Europene, schimbările climatice şi Brexitul sunt principalele puncte ale agendei Consiliului European de iarnă, ce are loc joi şi vineri la Bruxelles, acesta fiind primul summit al UE prezidat de Charles Michel în calitate de preşedinte al Consiliului European..Liderii statelor membre vor finaliza orientările privind strategia pe termen lung a UE referitoare la schimbările climatice care urmează să fie transmisă secretariatului Convenţiei-cadru a ONU asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) la începutul anului 2020. Participanţii se vor concentra asupra obiectivului atingerii neutralităţii climatice până în 2050.

Primul pachet de măsuri al UE privind schimbările climatice a stabilit trei obiective-cheie pentru 2020, numite Obiectivele 20-20-20: o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, o creştere până la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile şi realizarea unei îmbunătăţiri cu 20% a eficienţei energetice.

În legătură cu cadrul financiar multianual 2021-2027, discuţia va porni de la un cadru de negociere cu cifre pregătit de preşedinţia finlandeză a Consiliului UE, aşa cum au solicitat liderii statelor membre la summitul UE din octombrie.

Vineri, în a doua zi a summitului european, liderii UE27 vor discuta despre Brexit şi despre pregătirile pentru negocierile asupra viitoarei relaţii între Uniunea Europeană şi Regatul Unit după ce această ţară se va retrage din blocul comunitar.

De asemenea, vineri va avea loc un summit al zonei euro, în care vor fi prezentate progresele înregistrate în punerea în aplicare a declaraţiei Summitului zonei euro din iunie 2019, inclusiv revizuirea Tratatului privind Mecanismul european de stabilitate (MES), instrumentul bugetar pentru convergenţă şi competitivitate (BICC) şi lucrările cu caracter tehnic vizând consolidarea uniunii bancare.

România va fi reprezentată de preşedintele Klaus Iohannis. În ceea ce priveşte bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, preşedintele României va pleda pentru un buget ambiţios care să asigure realizarea cu succes a obiectivelor Uniunii pentru deceniul viitor.

”Preşedintele Klaus Iohannis va susţine menţinerea unor alocări semnificative pentru Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună, două politici comunitare esenţiale datorită contribuţiei lor semnificative la sporirea investiţiilor europene şi continuarea procesului de convergenţă la nivel european. Referitor la combaterea schimbărilor climatice, preşedintele României va pleda pentru continuarea eforturilor la nivelul Uniunii pentru definirea măsurilor menite a sprijini tranziţia către o neutralitate climatică, în vederea adoptării Strategiei pe termen lung a Uniunii Europene privind schimbările climatice, în conformitate cu prevederile Acordului de la Paris. Preşedintele Klaus Iohannis va susţine că este esenţial să existe o înţelegere comună asupra principiilor şi condiţiilor care să permită statelor membre să contribuie în mod echitabil la obiectivul Uniunii privind o economie circulară şi neutră din punct de vedere al impactului asupra climei”, a transmis Administraţia Prezidenţială într-un comunicat.

Cu privire la procesul de retragere a Marii Britanii din UE, Klaus Iohannis ”va sublinia importanţa încheierii unui parteneriat viitor ambiţios între Uniunea Europeană şi Regatul Unit, care să reflecte valorile şi interesele comune”.

”Preşedintele Klaus Iohannis va pleda, totodată, pentru menţinerea unităţii la nivelul UE27, pentru a avea o voce unitară şi coerentă în cadrul negocierilor privind relaţiile viitoare. În condiţiile în care Acordul de retragere reprezintă un pas necesar pentru consolidarea încrederii între cele două părţi şi o garanţie pentru asigurarea unor relaţii cât mai strânse între Uniune şi Marea Britanie după Brexit, Preşedintele României va evidenţia importanţa nu doar a ratificării Acordului de retragere de către ambele părţi, ci şi a implementării depline a acestuia”, a mai precizat Administraţia Prezidenţială.

De asemenea, Iohannis va participa la Summitul Partidului Popular European.

Redactor Sava Drăghici articol publicat de Doinița Fătu corespondent WordPress la Bruxelles