🇷🇴Revoluție ‘89: Meleșcanu “sclavu” lui Ceaușescu discurs in Plenul Parlamentului!

T. Meleșcanu, a ținut un discurs in plenul Parlamentului vorbind tocmai, despre valorile democrației si despre cât rău a făcut comunismul României.Totul ok am spune, dacă nu am avea informațiile asupra acestui personaj, in 1989 Melescanu se afla in misiune diplomatică tocmai pentru PCR, iar din declarațiile pe care le facea reprezentanților altor țări, acesta mințea in legătură cu revoluția si dezicea faptul ca in România lumea a ieșit pe străzi.

Cine crede că in România, că in Parlamentul României si implicit in Senat, am scapat de comuniști, se înșală amarnic.

Declarație Teodor Meleșcanu:

„Ceea ce am reușit să construim în acești 30 de la căderea regimului comunist se bazează pe adoptarea unor valori fundamentale evidente, deja naturalizate de societatea noastră, dar care trebuie revitalizate și apărate în mod permanent. Cu toții avem privilegiul libertății, dar în același timp și responsabilitatea respectării valorilor democratice. Să privim cu mai multă responsabilitate rolul pe care noi, politicienii, îl avem în modernizarea arhitecturii instituționale, precum și cu mai multă înțelepciune lupta politică, astfel încât să fie respectate întru totul limitele legale și constituționale și, nu în ultimul rând să privim misiunea noastră cu încrederea că putem propune o viziune pentru dezvoltarea unei societăți românești mai puternice, mai aproape de cetățeni, cu un rol bine definit în structurile europene și euroatlantice din care face parte”, a afirmat Teodor Meleșcanu la ședința solemnă a Parlamentului.

Meleșcanu mai spune că procesul de construcție al unui nou sitem politic “a fost îmbrățișat rapid de toți românii”.

„În România, spre deosebire de alte state din Europa Centrală și de Est, chiar dacă prăbușirea regimului comunist s-a produs de o manieră bruscă și violentă, construirea unui nou sistem politic deschis, atașat valorilor occidentale a fost îmbrățișat rapid de toți românii.(…) La 30 de ani de la căderea comunismului în Europa de Est și cu precădere în România putem observa impactul pe care democrația l-a avut asupra societății noastre greu încercate. Îmbrățișarea valorilor democratice de către țara noastră a venit în mod natural, chiar dacă presupunea provocări multiple, dificile și, de cele mai multe ori, imprevizibile.

Tranziția către democrație a fost cu atât mai mult accelerată de dorința României de a se reconecta cu Europa. Pentru mentalul colectiv ideea de democrație coincide cu identitatea europeană și euroatlantică. De aceea, în ultimele trei decenii toate eforturile naționale au fost direcționate către aderarea la NATO în 2004, integrarea într-o Uniune Europeană în 2007 și exercitarea cu mare succes a primei Președinții Române la Consiliul Uniunii Europene. Aceste obiective majore pe care am reușit să le îndeplinim au dat noi valențe procesului de democratizare, europenizarea și a practicii libertății, respectării dreptului omului ca valori fundamentale care au stat la baza modernizării”, a declarat Meleșcanu.

Meleșcanu și-a construit o carieră diplomatică lăudând naționalizarea pământurilor, PCR și pe Ceaușescu.

În anii 60, pe când se pregătea să intre în diplomația comunistă, Meleșcanu a redactat o lucrare de diplomă intitulată „Probleme juridice privind naţionalizările efectuate în ţările socialiste” în care argumenta necesitatea și legalitatea confiscării de către comunism a “proprietăţii capitaliste”.

Țăranii nu merită pământ

Teodor Meleșcanu susține, în lucrarea sa, că despăgubirile pentru naţionalizări sunt opționale: „Țara noastră și alte țări ce au înfăptuit naționalizările au plătit unele despăgubiri parțiale, dar nu ca urmare a existenței unei obligații juridice, ci pentru a contribui la normalizarea relațiilor externe. Naționalizarea este un act licit prin însăși natura sa, iar neplata de despăgubiri nu-l transformă într-un act ilicit”.

„Sub conducerea clasei muncitoare în frunte cu Partidul Comunist Român, masele muncitoare din țara noastră au trecut la înfăptuirea revoluției socialiste din țara noastră. Printre cele mai importante măsuri ale revoluției socialiste la noi în țară s-a situat și naționalizarea, efectuată la 11 iunie 1948 prin legea 119 votată de Marea Adunare Națională, urmată la un timp relativ scurt de o serie de legi și decrete ce adânceau procesul început prin legea sus menționată“, scria actualul președinte al Senatului în 1966.

Meleșcanu spune minciuni pentru a fi pe plac partidului.

Adevărul este că, pentru că au refuzat naționalizarea, mii de țărani au fost trimiși în pușcărie de către comuniști.

Au îndurat torturi și umilințe. Le-au fost confiscate pământurile fără nicio compensație. Familiile celor care au refuzat să intre cu pământul în Cooperativele comuniste au avut de suferit. Copiii nu au avut acces în facultăți.

Părinți și rude au fost dezonorați și nu au avut parte de promovări în carieră.

La acea vreme, Meleșcanu preciza că “lucrarea se referă la chestiuni legate de procesul de naționalizare și face o evaluare a problemelor de natură juridică ridicate de acesta”.

Un comunist de clasă

În cartea sa Organizația Internațională a Muncii (OIM), publicată în anul 1974, Meleșcanu semnalizează, încă din prefață, că analiza sa urmează gândirea partidului comunist.

Ba chiar pe a șefului său suprem, Nicolae Ceaușescu: „subliniind că în fața OIM stau azi responsabilități sporite pe linia promovării cooperării între statele membre, a sprijinirii eforturilor popoarelor pentru făurirea unor condiții de muncă și viață ale maselor corespunzătoare demnității umane, a înfăpturii programelor de dezvoltare economică și socială a țărilor lumii, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază că «există largi posibilități ca organizația să susțină într-un mod mai eficient eforturile diferitelor națiuni în domeniul valorificării și utilizării resurselor umane, al pregătirii profesionale a forței de muncă, al creării de cadre naționale necesare diferitelor ramuri ale economiei, al formării multilaterale a omului – factor central de promovare a progresului societății»”.

Să adâncim cooperarea între state

Cartea semnată de Meleșcanu este o broșură în cheie socialistă despre Organizația Internațională a Muncii și are câteva zeci de pagini.

Meleșcanu mai arată încă o dată că este un cunoscător al operelor lui Ceaușescu și citează din nou din marele Cârmaci: „consecventă principiilor sale de politică externă, ca la baza relațiilor cu toate țările lumii să așeze respectul independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu: «țara noastră  angajată într-un amplu proces de construcție economică și socială – participă activ la activitatea OIM ca și la acțiunile și programele celorlalte organisme din sistemul ONU, chemate să sprijine eforturile popoarelor pentru progres și pace, să adâncească cooperarea între state într-un spirit de încredere și înțelegere reciprocă»”.

Redactor Sabău Ionela Pascu articol publicat de Emilian Ionescu